Prima flis

Den flis vi laver af løvtræ er klart målrettet til brug i stokerfyr. Råvaren er af træsorterne bøg, eg, ask og ahorn, altså de træsorter med det højeste kg tørstof per kubikmeter.
Træet er lagret inden flishugningen, så vandprocenten ikke er for høj.
Selve flishugningen sker på vores egen stationære flishugger, herved sikres at snitlængden er ensartet og tilpas lille, så flisen uden problemer kan bruges i alle stokerfyr der er beregnet til flisfyring.

Pris:
Prima flis: 500,- kr./rm

Prisen er inklusiv moms, afhentet her hos os.
vi har altid et godt tilbud på levering.