Fakta om flis

Flis er i de flestes bevidsthed en fælles betegnelse for ”Træer der er hugget i små stykker” og det er for så vidt også rigtigt, men det dækker over meget stor spredning i, hvad flisen er lavet af, og hvad flisen kan bruges til.
Overordnet set kan flisen først deles ind efter hvad den er lavet af, altså råvaren, her er det mest kendte nok det mange har set, som består af småtræer og buske fra haver og parker, måske lidt levende hegn og både nåletræ og løvtræ blandet.
Det giver naturligt nok en flis med et meget uensartet udseende og sammensætning og da der er en meget lille andel rent træ i vil det, hvis det bruges til afdækning, kompostere ganske hurtigt.
Til fyringsformål vil det være uegnet, da der en relativt lav massefylde og det vil typisk også være ret vådt. En anden type flis som er kommet meget frem her i de senere år er såkaldt skovflis, her er det hele træer fra tidlige tyndinger eller hele toppe fra store træer der flishugges.
Det kan være både løvtræ og nåletræ, men her er det sjældent blandet, da der er forskel på hvornår man flishugger henholdsvis det ene eller det andet. Denne type flis leveres til de store kraftvarmeværker og derfor er denne flis hugget meget groft, hvilket desuden giver en større andel af såkaldte stikkere, som er grenstumper og stammedele som er hugget på langs og derved kan blive op til 20 -30 cm lange, men de store værker sagtens kan håndtere denne grove flis.
Et alternativ til denne ”heltræsflis” er stammeflis, som ganske enkelt er stammer der er blevet afkvistet, det kan være både løv-og nåletræ, men grundlæggende giver det en mere ensartet flis, da det også er en mere ensartet råvare, desuden har man også mulighed for at lagre træet i en periode inden flishugning og derved også få en noget lavere vandprocent, som gør det bedre egnet til fyringsformål.
Til sidst er der et andet produkt som også ganske ofte bliver betegnet som flis, men i realiteten er det træaffald, såsom brugte paller og nedrivningstømmer som er kørt igennem en såkaldt neddeler, altså en maskine som knuser træet.
Her kan kvaliteten også svinge meget afhængig af, hvad der kommer i neddeleren og slutproduktet er meget flosset at se på.